Trong nhà ngoài phố

Bến Tre bãi bỏ Đồ án quy hoạch chi tiết Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực Tây Bắc TP. Bến Tre

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa ký ban hành Quyết định số 266 ngày 7/2/2024 về việc bãi bỏ Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực Tây Bắc TP. Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa ký ban hành Quyết định số 266 ngày 7-2-2024 về việc bãi bỏ Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực Tây Bắc TP. Bến Tre.

Bến Tre bãi bỏ Đồ án quy hoạch chi tiết Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực Tây Bắc TP. Bến Tre - Ảnh 1.

Theo đó, bãi bỏ Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 23-4-2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực Tây Bắc TP. Bến Tre. Bên cạnh đó, việc quản lý quy hoạch xây dựng thực hiện theo các đồ án quy hoạch phân khu đô thị số 1, quy hoạch phân khu đô thị số 3, đồ án quy hoạch phân khu đô thị số 6 TP. Bến Tre và đồ án quy hoạch khu đô thị Tây Bắc TP. Bến Tre, khu vực mở rộng phát triển đô thị thành phố.

UBND tỉnh giao UBND TP. Bến Tre tổ chức công bố công khai thông tin liên quan việc hủy đồ án quy hoạch chi tiết đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nội dung quyết định đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng hiện hành./.

Trả lời