Nắng mưa thất thường

Mặn tiếp tục xâm nhập sâu trên 70km

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính tăng dần từ ngày 4 đến các ngày 9 và 11-4-2024.

Các địa phương cách cửa sông từ 61 – 73km trở xuống nên theo dõi và kiểm tra độ mặn khi vận hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp. Đề nghị thường xuyên theo dõi kiểm tra độ mặn để trữ ngọt và xả mặn hợp lý.

Trên sông Cửa Đại, độ mặn 4‰ xâm nhập đến ấp Tân An Thị, xã Tân Thạch (huyện Châu Thành), cách cửa sông 50km, độ mặn 1‰ xâm nhập đến ấp Phú Định, xã Phú Đức (huyện Châu Thành), cách cửa sông 66km.

Trên sông Hàm Luông, độ mặn 4‰ xâm nhập đến ấp Khánh Hội Đông, xã Tiên Thủy (huyện Châu Thành), ấp Lân Bắc, xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách), cách cửa sông 62,4km, độ mặn 1‰ xâm nhập đến ấp Hàm Luông, xã Tân Phú (huyện Châu Thành), ấp Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa (huyện Chợ Lách), cách cửa sông 73km.

Trên sông Cổ Chiên, độ mặn 4‰ xâm nhập đến ấp Khánh Thạnh, xã Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc), cách cửa sông 48,4km, độ mặn 1‰ xâm nhập đến ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng (huyện Chợ Lách), cách cửa sông 61km.

Khả năng xuất hiện nước ngọt (độ mặn nhỏ hơn hoặc bằng 0,5‰) trên các sông chính lúc triều cao tại các khu vực cách cửa sông từ 52 – 70km và lúc triều thấp tại các khu vực cách cửa sông từ 44 – 60km.

Thanh Đồng

theo Báo Đồng Khởi