Đăng ký thành viên :

Bước 1 : Trên thanh Menu nhấp chọn Tài khoản/Đăng Ký

Bước 2 : lần lượt nhập thông tin 

  • Username : Tên đăng nhập , viết thường, không cách khoảng, và không ký tự đặc biệt
  • Email: Nhập email kích hoạt tài khoản
  • Họ : Họ của bạn
  • Tên : Tên của bạn
  • Password : mật khẩu đăng nhập
  • Repeat Password : nhập lại mật khẩu thêm lần hai

Bước 3 : bấm vào nút đăng ký

Bạn đã hoàn thành bước đăng ký thành viên tại www.chobentre.net

Tài khoản có thể mua hàng trên website, và không có khả năng tạo cửa hàng

Để tạo cửa hàng vui lòng nhấp vào đây

 

 

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0