Làng Trên Xóm Dưới

Cơ quan công an gặp ‘hộ pháp Kim Cang’ về việc ‘lợi dụng’ hình ảnh ông Thích Minh Tuệ

Quá trình di chuyển của người này trong trang phục giống ông Thích Minh Tuệ đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ gây ảnh hưởng trật tự xã hội.