Làng Trên Xóm Dưới

Bến Tre giữ mức chi phí sinh hoạt rẻ nhất nước

Chỉ số sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2023 cho thấy giá hàng hóa, dịch vụ ở Hà Nội đắt đỏ nhất cả nước, liền sau là TP HCM, theo Tổng cục Thống kê.

Tổng cục Thống kê vừa công bố SCOLI năm 2023. Đây là thước đo phản ánh xu hướng, mức độ biến động giá sinh hoạt của 63 tỉnh thành, 6 vùng kinh tế xã hội theo chu kỳ hàng năm. Xét theo tỉnh thành, Thủ đô Hà Nội được lấy làm gốc để so sánh và được tính 100%.

Bến Tre giữ mức chi phí sinh hoạt rẻ nhất nước với giá bình quân các nhóm hàng dao động 72-101% so với Thủ đô. Tỉnh này có mạng lưới giao thông đường thủy, chợ nổi, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ cùng với phát triển nông nghiệp, chăn nuôi để đáp ứng mặt hàng thiết yếu trên địa bàn

Được công bố lần đầu năm 2015, SCOLI có ý nghĩa trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả xóa đói giảm nghèo, trợ cấp tiền lương, là cơ sở tính toán Chỉ số phát triển con người (HDI) và Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Doanh nghiệp có thể dùng chỉ số này để đánh giá tính cạnh tranh liên quan giá, thị phần, chi phí sản phẩm…